Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

kontirlak

Helyi adók 2014

Március 15-éig kell befizetni a helyi adók előlegét, illetve első részletét, május 31. pedig a helyi iparűzési adó bevallásának határideje. Letölthető táblázatunkból településenként, illetve fővárosi kerületenként megtudhatja, hogy az egyes önkormányzatok 2008-2014 között, milyen helyi adókat és milyen mértékben vetettek, illetve vetnek ki.

A helyi adókról Szóló törvény vezetett be (Htv.) lényegesebb változásai köze tartozik 2014-ben a telekadó és építményadó fogalom-és feltételrendszerének pontosítása.

Telekadó mentessé vált a belterületi, művelés alól kivett, egy hektárt meg nem haladó földrészlet, ha az igazoltan művelés alá van vonva.

AZ adóadminisztráció csökkentését jelenti, hogy tartózkodás mellett kell feltétlenül a helyi Önkormányzatok által rendszeresített nyomtatványokat használni.

A helyi ADÓK bevallásához, illetve a bejelentési, változásbejelentési kötelezettség teljesítéséhez használható a 35/2008. számú PM-rendeletben meghatározott Általános bevallási és bejelentési nyomtatvány van.

Egyértelművé vált, hogy a jogelőd Nélkül kezdő vállalkozóknak az adóelőleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az első előlegfizetési időszakra vonatkozik.

Fontos tudnivalók az online pénztárgépekről

letöltés (1)Tájékoztató támogatás kiutalásáról, ha a pénztárgép tévedésből nem a támogatásra jogosító üzembe helyezési kóddal került megszemélyesítésre

A 7/2014. (II. 14.) NGM rendelet 2014. február 15-i hatállyal kiegészítette a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet a 13/C. §-sal.

Continue reading

Új Ptk.: a társaságokat is érinti

Az új Ptk. az eddigi gazdasági társasági formákat megtartja, így a személyegyesítő típusú közkereseti- illetve betéti társaságot, továbbá a vagyonegyesítő típusú korlátolt felelősségű- és részvény társaságot. Ezek mellett a szövetkezet és az egyesülés olyan jogi személy, amely gazdasági tevékenységet (is) folytat, de nem minősül gazdasági társaságnak.

A változó szabályok nagy része az egyszerűsítést, a társaságok működésének megkönnyítését szolgálja, az alapító dokumentumok tartalma például sokkal szabadabb lehet, a kötelezően megfogalmazott tartalmat azonban nem lehet megkerülni, mivel akkor a cégbíróság nem jegyzi be a társaságot.

Continue reading

Mit kell tudni a fizetés nélküli szabadságról?

letöltésA fizetés nélküli szabadságra vonatkozóan is változást hozott az új Mt. Többek között csökkent azon esetek száma, amelyekben a munkavállalónak alanyi jogon jár fizetés nélküli szabadság .

Milyen lehetősége van a munkavállalónak, ha fizetés nélküli szabadságot szeretne igénybe venni? Mikor köteles a munkáltató azt engedélyezni és mikor dönthet róla mérlegelési jogkörében? Ezek és az ezekhez hasonló kérdések merülhetnek fel a munkavállaló és a munkáltató fejében, amikor a munkavállaló jelzi igényét egy esetleges fizetés nélküli szabadságra.

Continue reading

Módosul a statisztikai számjel

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-ei hatálybalépése a Gazdálkodási formák osztályozásának (GFO) változását is eredményezi. Ezek a változások a statisztikai számjel elemét képező, megváltozott gazdálkodási forma kódokat tartalmazó, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló KIM rendeleten alapulnak.

Continue reading

Lakástámogatással bővül a cafeteria

Már márciusban kihirdethetik az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításáról szóló nemzetgazdasági miniszteri rendeletet, ezzel a munkáltatók megkezdhetik a munkavállalók lakáscélú hiteleihez cafeteria elemként nyújtott támogatás utalását.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közölte, hogy a tervezet egyeztetése lezárult, a minisztériumokon kívül számos érdek-képviseleti szerv, nagyvállalat és könyvelőiroda is véleményezte a dokumentumot. A javaslatok jelentős részét figyelembe vette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ezek a változások többnyire technikai jellegűek, illetve kisebb mértékű egyszerűsítést, az adminisztráció csökkentését eredményezik, ugyanakkor a rendelet koncepciója változatlan maradt.

Continue reading

Fontos tudnivalók a telephely bejelentéséről

M2061M-1008Be kell-e jelenteni telephelyként azt az ingatlant, amelyben nem végez szolgáltató tevékenységet a vállalkozás, csak bérbe adja?

Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye.

Continue reading

Új telekadó-mentesség

Január 1-jétől a helyi adókról szóló törvény új, a mezőgazdasági műveléssel összefüggő telekadó-mentességet tartalmaz. Cikkünkben a mentesség feltételeit és annak igénybevételéhez szükséges eljárási lépéseket foglaljuk össze.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) értelmében – főszabály szerint – telekadó-kötelezettség vonatkozik valamennyi olyan bel- vagy külterületi földterületre, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban nem termőföldként tartanak nyilván, azaz amelyek esetén az ingatlan-nyilvántartásban nincs feljegyezve valamely művelési ág (például: szántó, kert, gyümölcsös, rét, legelő). Sokszor azonban a – művelés alól kivett – földterületeken is folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. Különösen így van ez akkor, ha az adott földrészlet egy korábban művelési ágba sorolt terület (termőföld) megosztása révén jött létre és az ingatlan-nyilvántartásban csak azért szerepel művelés alól kivett területként, mert az ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint a belterületen művelési ágba kizárólag az 1 hektárnál nagyobb földrészlet sorolható.

Continue reading

Változások az áfatörvényben az új Ptk-ban

Az általános forgalmi adóról szóló törvény is módosult az új Polgári Törvénykönyv március 15-ei hatályba lépésével, az új szabályozás mellé több ponton lesz szükség a jogalkalmazást segítő tájékoztatók közzétételére.

Az új Ptk. egyik fontos újdonsága, hogy magába integrálta a korábban külön jogszabályok által részleteiben szabályozott egyes jogiszemély-formációkat, köztük a gazdasági társaságokat és a szövetkezeteket. Immár egységesen jogi személyként kezelve az új Ptk. rendelkezik ezek jogutódlással történő megszűnéséről is.

Continue reading

Login