Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

EVA

Erre mindre figyelni kell! Evás bevallás a-tól z-ig

evaEvás? Evásból társasági adós lett? Szüneteltette evás egyéni vállalkozását? A számviteli törvény hatálya alá tartozik vagy sem? Kapott bevételt kapcsolt vállalkozásától? Hordoz még magával kötelezettségeket a nem evás időszakból? Összefoglaltuk az evás bevallási tudnivalókat.

Eltelt újra egy adóév, amiről az egyszerűsített vállalkozási adó alanyainak is éves bevallás keretében kell számot adniuk, mégpedig a 1343 számú nyomtatványon. A bevallási nyomtatvány egy igazi mixet jelent, mivel több adónemet is magában rejt: az egyszerűsített vállalkozói adót, az általános forgalmi adót és szakképzési hozzájárulást – az egyéni vállalkozóknak – az egészségügyi szolgáltatási járulékot és nyugdíjjárulékot, – az evás jogi személyeknek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknak – a társasági adót és késedelmi pótlékot, illetve az innovációs járulékot. Ezen kívül nyilatkozni lehet a de minimis támogatásokról és adatot szolgáltatni a belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról is.

Continue reading

Gyakori kivét evás bt.-ből

Bevételi nyilvántartást vezető evás bt. bankszámlájáról sűrűn vesznek ki pénzt a tagok, időnként bevásárlást is fizetnek a kártyával. Kell-e ezt az osztalékszerű kivétet vezetni, fel kell-e tüntetni a magánszemélyek bevallásában – érdeklődött olvasónk. Kérdéseire Pölöskei Pálné okleveles adószakértőnk válaszolt.

Az eva törvény hatálya alá tartozó, bevételi nyilvántartást vezető bt. az evát a bevételei alapján fizeti – emlékeztetett Pölöskei Pálné. A tagoknak az eva-alanyiság alatt keletkezett bevételből történő juttatásra az eva törvény 18. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. E szerint:

Continue reading

Ex-evások nyitó mérlege

A téma szinte minden évben visszatér. 2011 végén viszont sokan döntöttek úgy, hogy kilépnek az evából. Ha van olyan bt vagy kkt ügyfeled, aki tavaly év végén az eva hatálya alól kijelentkezett, és a bevételi nyilvántartás alól visszatért a számviteli törvény hatálya alá, akkor nyitó mérleget kell készítened, melyet könyvvizsgálóval is ellenőriztetni kell. Mire figyelj, ha még nem vagy kész teljesen ezzel a feladattal?

Continue reading

EVÁs egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése – APEH tájékoztató

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységének szüneteltetése esetére az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) külön jogi szabályozást nem tartalmaz.

A szünetelés lehetőségét biztosító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a szüneteltetés ideje alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet és új kötelezettséget sem vállalhat, azonban a szüneteltetés alatt az adószáma megmarad, eva adóalanyi minősége nem szűnik meg. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni.

Continue reading

Az EVA hatálya alá tartozó adóalany megszűnése esetén a tulajdonában tartott tárgyi eszközökre …..

Az eva hatálya alá tartozó adóalany megszűnése esetén a tulajdonában tartott tárgyi eszközökre tekintettel keletkező áfafizetési kötelezettség.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) 16. §(1) bekezdés b) pontja értelmében az általános forgalmi adó alanya e törvény szerinti bejelentés alapján úgy minősül, mintha általános forgalmi adó-alanyisága a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszak utolsó napjával az áfatörvény 17. § (2) bekezdése szerint megszűnt volna, azzal, hogy amennyiben a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az adózó az e törvény szerinti adóalanyiságának időszaka alatt bármely időpontban kivonja a bevételszerző tevékenysége alól, úgy ezután az áfatörvénynek a vállalkozásból történő termékkivonásra vonatkozó szabályai szerinti – e törvény szerinti adókötelezettségén túl – adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Continue reading

Kapcsolt vállalkozás fogalma a társasági adóban és az evában 2010-től

A kapcsolt vállalkozás illetve a kapcsolt fél fogalmával minden adózással kapcsolatos törvényben találkozunk. Általában szankcióval összekapcsolható kiemelt figyelem kíséri az adózás során ezt a jogviszonyt.

2010-től változik a kapcsolt vállalkozás fogalma a társasági adó és az eva rendszerében. Ennek alapvetően két figyelemreméltó következménye van:

– olyan vállalkozások is kapcsolt viszonyba kerülnek a változás miatt, akik eddig nem álltak egymással ilyen jogviszonyban, és

– a társasági adó szerinti fogalmat kell használni az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozók esetében is.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4.§-ának 23. pontja értelmében

Continue reading

EVA státusz tagváltozás esetén

Az EVA törvény 2. § (3) bekezdés a) pontja szerint a gazdasági társaság az adott adóévben akkor lehet EVA körbe tartozó, ha a vállalkozás az adóévet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben új tag nem szerzett (vagyis az új tagként szereplő tulajdonosok nem szereztek összesen) 50 %-ot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.

Ez alól kivétel az öröklés útján történt tulajdonszerzés.

Amennyiben ennek a feltételnek a vállalkozás nem felel meg az EVA-alanyiság időszaka alatt, a törvény 3. § (1) bekezdés h) pontja értelmében megszűnik az EVA státusza az új tulajdonosi részesedés megszerzésének napját megelőző nappal.

Fontos viszont megemlíteni, hogy az EVA törvény csak az új tag(ok) 50 százalékot meghaladó részesedéséről szól, így abban, ha meglévő tulajdonos 50%-nál nagyobb mértékűre növeli tulajdonosi, szavazati arányát a vállalkozáson belül (például 50%-ról 100%-ra), a fentiekben leírt szankciók nem élnek, a társaság nem veszíti el EVA státuszát.

EVA bejelentkezés szabályai

EVA körbe történő bejelentkezés határideje

Mielőtt a tételes EVA alanyi feltételekre rátérnénk, jelezni szeretnénk, hogy a következő adóévre vonatkozóan, az aktuális év december 1. és december 20. között van lehetőség a EVA körbe történő bejelentkezésre.

A bejelentkezés a könyvelő által elkészített adatmódosító lap beküldésével teljesül, amelyre az APEH válaszként 30 napon belül hoz határozatot (elfogadót, vagy elutasítót).

Bejelentkezés elmulasztása esetén jogorvoslati lehetősége nincs az adózónak.

Continue reading

Login