Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Extrák

NAV igazgatóságok

NAV Kiemelt Adózók Igazgatósága

1077 Budapest, Dob utca 75-81.

Tel.: 1/461-3300

NAV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

[Dél-Budapest, Észak-Budapest, Kelet-Budapest, Pest megye]

1132 Budapest, Váci út 48/C-D

1438 Budapest, Pf. 511

Tel.: 1/412-5400

KSH Budapesti és Pest megyei Igazgatóság

Cím: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.

Postacím: 1518 Budapest, Pf. 169.

Fax: 205-9801

Területi államháztartási hivatalok

BM Pest Megyei TÁH

Cím: 1052 Budapest, Semmelweis u. 13.

Telefon: 1-117-7655

Fax: 1-117-6537

 

Pénzügyi mutató számok

1. Pénzügyi mutatószámok
Tartósan befektetett eszközök arányaBefektetett eszközök / Eszközök összesen Azt mutatja, hogy a vállalkozás összes eszközéből mekkora hányadot tesznek ki a tartósan befektetett eszközök.   A bázismutatóhoz való viszonyítás az arányok elmozdulását mutatja.
Tárgyi eszközök arányaTárgyi eszközök /Eszközök összesen Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök.
A műszaki berendezések, gépek, járművek arányaMűszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök

A vállalat vagyonának jellemző mutatója, a gépesítettségre utal, a termelésben közvetlenül résztvevő eszközök arányát mutatja a tárgyi eszközökön belül.Műszaki berendezések elhasználódottsági fokaMűszaki berendezés nettó értéke / Műszakiberendezés bruttó értéke

Azt mutatja, hogy átlagosan mennyire elhasználódottak a vállalkozás műszaki berendezései. Kedvező, ha a mutató értéke 50%-nál nagyobb.

 

Tárgyi eszközök megújításaTárgyévi beruházás / Tárgyi eszközökAzt jelenti, hogy a beruházási tevékenység milyen fejlődési lehetőséget biztosít, a tárgyi eszközök milyen mértékben újulnak meg a belépő beruházások miatt. Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke növekvő, vagyis a jelenlegi (nettó) értéket egyre inkább új eszközökkel váltjuk ki.Befektetett eszközök fedezettségeSaját tőke / Befektetett eszközök

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

 

Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek.

 

Tárgyi eszközök fedezettségeSaját tőke / Tárgyi eszközökAzt jelzi, hogy a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök finanszírozására – közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre – a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet.

 

Kedvező, ha a saját tőke elsősorban ezt az eszközcsoportot fedezi a legnagyobb arányban.

Tárgyi eszközök hatékonyságaNettó árbevétel / Tárgyi eszközök

Azt mutatja, hogy a vállalkozás mérlegében kimutatott tárgyi eszközök működtetésével mekkora összegű nettó árbevételt ért el, azaz egységnyi tárgyi eszköz működtetésével mekkora összegű árbevétel realizálható.

 

Forgóeszközök arányaForgóeszközök / Eszközök összesenArról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat a vállalkozás tevékenységének forgóeszköz igényességére.Készletek fordulatszámaÉrtékesítés nettó árbevétele / KészletekAzt jelzi, hogy a készletek (záró) hányszor térülnek meg a nettó árbevételben (a mutató számítható átlagos készlet alapján is). A mutató értékelésénél a minél magasabb érték jelzi a kedvező tendenciát.Az idegen tőke arányaIdegen tőke / Összes forrásA mutató a gazdálkodó szervezet adósságának mértékére is utal, pontosabb elemzéshez a kötelezettségek értékét célszerű megbontani hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségre.Kedvező a vállalkozás számára, ha a mutató értéke úgy alakul, hogy a tőke összetételében a saját források a meghatározók.Saját tőke arányaSaját tőke / Összes forrásA saját tőke részesedését mutatja az összes források között. Célszerű, a mutató értékeléséhez a saját tőke szerkezetét is megvizsgálni. A mutató értelmezhető úgy is, hogy – mérlegfőösszegről lévén szó – a vállalkozás eszközeit milyen arányban finanszírozza a saját tőke.Saját tőke növekedési mutatóSaját tőke / Jegyzett tőkeKedvező, ha a mutató értéke 1-nél nagyobb. Az 1-nél kisebb mutató a tőkevesztésre utal, amely ha tartóssá válik problémákat vetít előre.A tőke jövedelmezőségeAdózott eredmény / Saját tőkeAzt jelzi, hogy az egységnyi lekötött saját tőke mekkora adózott eredményt hoz a vállalkozás számára. A mutató növekvő tendenciája kedvező. Értékelésnél a saját tőke szerkezetét, elemeinek befolyásoló szerepét, valamint az eredményelemzést is célszerű figyelembe venni.

 

 

 

Likviditási mutatók

Írta: Hajdu Ilona

2. Likviditási mutatók
Likviditási mutató
Forgóeszközök / Kötelezettségek
A teljes forgóeszköz állomány együttes összegét viszonyítja a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségekhez. A vállalkozás fizetőképességét általánosan jellemző mutató.
Rövid távú likviditás I.Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek Arról tájékoztat, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány százalékát fedezi a rövid távú kötelezettségnek. A vállalkozás pénzügyi helyzetének pontos megítéléséhez a forgóeszközök struktúráját a likviditás mértéke szempontjából is szükséges vizsgálni.

Rövid távú likviditás II.(Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségekA mutató a forgóeszközök készletek nélküli arányát mutatja a rövid távú kötelezettségekhez. A forgóeszközökön belül ugyanis a készletek elemei tartalmazhatnak bizonytalan, a rövidlejáratú kötelezettségek közvetlen fedezeteként szóba nem vehető összeget.Gyorsráta mutatóLikvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségekA teljes mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. Ez lényegében arról tájékoztat, hogy a rövid lejáratú kötelezettségek mekkora hányadára nyújt fedezetet a likvid pénzeszköz.A vállalat számára az a kedvező, ha ez az arány egyre növekvő, ami az azonnali fizetőképesség javulását jelzi.

 

 

3. Egyéb mutatók

 


Vevők átfutási ideje

(Átlagos vevőállomány / Nettó árbevétel) *360
Azt mutatja, hogy az átlagos vevőállomány hány napi értékesítési árbevételnek felel meg. A mutató értékelésénél célszerű a szállítói állomány hasonló tartalmú mutatójával összehasonlítást végezni. Az előző évhez való viszonyítás viszont jelezheti a vállalkozás kintlévőségeinek növekedését, illetve csökkenését.

Szállítók átfutási ideje

(Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások)*360
A szállítónak történő tartozások nagyságrendjét jelzi napokban. A vevőállomány hasonló tartalmú mutatójával való összehasonlítás utalhat a cég fizetőképességének alakulására.

Vevőállomány aránya a szállító-állományhoz
Vevők / Szállítók
Az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítóállomány finanszírozza. Az alacsony mutatóérték a ki nem egyenlített szállítói állomány magas mértékére utal, fizetési gondot jelez.

Eladósodottság mértéke
Kötelezettségek / Saját tőke
A vállalat megítélésében fontos szerepet játszik. Azt mutatja, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik. Törekedni kell, hogy a mutató tartósan (jóval) 1 alatti értéket érjen el.

Nettó eladósodottság
(Kötelezettségek – Követelések) / Saját tőke
Azt mutatja, hogy a kintlevőségekkel csökkentett kötelezettségeket milyen mértékben fedezi a saját forrás. Ez feltételezi, hogy a követelések pénzügyileg előbb realizálódnak, mint ahogy a kötelezettségeket teljesíteni kell. A mutató minél kisebb értéke a kedvező.

Árbevételarányos jövedelmezőség
Üzemi (üzleti) tev. eredménye / (Értékesítés nettó árbevétele || egyéb bev.)
Azt mutatja, hogy a tárgyidőszaki értékesítés nettó árbevétele és az egyéb bevételek összegével a vállalkozás fajlagosan mekkora üzemi eredményt ért el.

Tőkearányos jövedelmezőség

Adózott eredmény / Saját tőke
A jövedelmezőség mérésének egyik leggyakrabban használt mutatója, azt mutatja, hogy az adózott eredmény a saját tőke növekedéséhez milyen mértékben képes hozzájárulni. A mutató sok esetben szoros kapcsolatban van a vállalkozás vezetőinek érdekeltségi rendszerével. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROE).

Eszközarányos jövedelmezőség

Adózás előtti eredmény / Eszközök összesen
Azt mutatja, hogy az eszközök jövedelemtermelő képessége az adott időszakban mekkora, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROA).

Eszközmegtérülési mutató
Adózott eredmény / Eszközök összesen
A mutató megmutatja, hogy a tárgyévi adózott eredményből az eszközök mekkora hányada térül meg. Nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt mutató (ROI). A mutató alakulását részben a jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja.

Átlagos fedezeti hányad

Fedezeti összeg / Értékesítés nettó árbevétele
Az adott vállalkozáson belül feltétlenül vizsgálandó mutató, fejlődés esetén a mutató folyamatosan emelkedő tendenciája kedvező. A kedvező mértékű fedezeti hányad sajnos nem feltétlenül jár együtt a kedvező mértékű árbevételarányos jövedelmezőséggel (ennek oka a magas közvetett költségekben és esetleg az egyéb ráfordítások magas összegében keresendő).
Login