Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

A köztartozásmentes adatbázissal kapcsolatos változások 2013.január 1-től

2013. január 1-jétől a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés ténye általánosan elfogadható a nemleges adó-, illetve együttes adóigazolás bemutatása helyett, azaz a felhasználó köteles elfogadni a nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása helyett.
Az adatbázisban történő szereplés további előnyei:


  1. a kérelem benyújtása illetékmentes;
  2. 2013. január 1-jétől magánszemélyek is kérhetik felvételüket a köztartozásmentes adatbázisba;
  3. üzleti partnerei felé is igazolhatja a pénzügyi megbízhatóságot;
  4. az adatbázis nyilvános, bárki számára, előzetes azonosítási eljárás nélkül a NAV honlapjáról elérhető (ahttp://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes link alatt);
  5. az adatbázis adatai folyamatosan, minden hónap 10-én frissülnek, így Ön, illetve szervezete minden esetben a nyilvántartásunkban szereplő aktuális adatokkal szerepel.

A köztartozásmentes adózói adatbázis [2] az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
a)     a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
b)     nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
c)     nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
d)     adószámát nem függesztették fel;
e)     nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
f)      csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adótartozása;
g)     nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.
A köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos ügyek intézésére az új KOMA elnevezésű nyomtatványgarnitúra szolgál, melynek részei:
–        KÉRELEM – az adatbázisba történő jelentkezéshez,
–        KÉRELEM VISSZAVONÁSA – a jelentkezés visszavonásához,
–        TÖRLÉSI KÉRELEM – az adatbázisból történő törlés kéréséhez,
–        FELLEBBEZÉS – az adatbázisból való törlésről szóló határozat ellen.
Az adatbázissal kapcsolatos ügyek intézésére – kivéve a fellebbezést – kizárólag elektronikus úton (az ügyfélkapun keresztül) van mód.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Login