Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Az autó áfája

autoMinek nevezzelek? A személygépkocsi termék, közlekedési eszköz, tárgyi eszköz, lehet vele szolgáltatást nyújtani. A különböző fogalmakhoz az áfatörvény más-más jogszabályhelyeket kapcsol. Ezek alkalmazásában segítünk.

A szó köznapi értelmében vett személygépkocsi több gyűjtőfogalom részeként fordul elő az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (Áfa tv.). A következőkben ezeket tekintjük át, bemutatva egyben az ezekhez társuló fontosabb összefüggéseket.

A személygépkocsi legelőszöris termék. Birtokba vehető dologként lehet értékesítés, ennek tükörképeként beszerzés (köztük az önálló adóztatási jogcímként előforduló termék Közösségen belüli beszerzés), valamint import tárgya. A személygépkocsit jellemzően szokták valamilyen lízingkonstrukcióban hasznosítani. Bár az áfatörvény a lízinget nem nevesíti, gyakorlatban létező módozatait a következők szerint kezeli. Az úgynevezett zárt végű pénzügyi lízinget, amely jellegadó tartalmában azt jelenti, hogy a lízingbevevő a futamidő lejártával vagy utoljára esedékes díj megfizetésével egyúttal megszerzi a lízingelt termék feletti tulajdont, az áfatörvény termékértékesítésnek minősíti, és egyetlen adózási pontként a termék birtokbaadását ragadja meg. Minden más lízing a futamidő alatt szolgáltatásnyújtás, ezen belül bérbeadás, figyelemmel az áfatörvény e fogalomra adott meghatározására (259. § 4. pont).

Forrás: adozona

Login