Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fordított ÁFA avagy hogyan értelmezi az APEH?

Az ablakcsere az áfa szempontjából adózhat egyenesen és fordítottan is, attól függõen, hogy a szerzõdéses akarat adásvételre, vagy építés-szerelésre irányult, de azért a végsõ szót a Pénzügyminisztérium mondja ki – több ehhez hasonló választ is kaptak az építési vállalkozók az adóhivatal szakértõitõl egy hétfõi budapesti konzultáción.

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ), valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) II. (építõipari) osztálya által szervezett találkozóra a részvevõk elõre, írásban tehettek fel kérdéseket, a válaszokat az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága (KAIG) munkatársai adták. Bevezetõben Juhász István KAIG igazgató az ingatlanokkal és építéssel foglalkozó adózásbeli változásokat foglalta össze, kitérve arra, hogy az uniós polgároknak ugyanaz a kedvezmény jár Magyarországon, mint a magyaroknak.
A kérdések zöme a fordított adózással volt kapcsolatos, ezekre Rabb Andrea, a KAIG fõosztályvezetõje válaszolt. A probléma onnan származik, hogy az Európa Tanács új áfa-irányelvet alkotott, amely meghatározza, hogy milyen körben kell fordított áfafizetést alkalmazni. (Az egyenes – vagy normál – áfafizetésnél az eladó, vállalkozó fizeti be az áfát, míg a fordított adózásnál a megrendelõ, a vevõ kötelezettsége ez.) Az uniós szabályok szerint az építés-szerelés fordítottan adózik, ezt vette át a 2008. elsõ napjától hatályos új magyar áfa-törvény is, viszont kimaradt belõle az építés-szerelés meghatározása. Ebbõl vannak most problémák, és ezekre vártak választ az építési vállalkozók.
Az építési szolgáltatásnyújtásnál az egyenes-, vagy fordított adózást elõször a szerzõdés szövege dönti el. Amennyiben a szerzõdéses akarat építés-szerelésre irányult, akkor egyértelmû, hogy az ellenérték fordítottan adózik. A másik rendezõ elv az, hogy a szolgáltatás hogyan kapcsolódik az ingatlanhoz. Ha közvetlenül, akkor fordította, ha csak lazán, akkor egyenesen adózik. Ez utóbbi értelmezésbõl máris megszületett az elsõ konfliktus a fûnyírás és favágás kapcsán. A Pénzügyminisztérium állásfoglalása ezeket is a fordított adózás körébe tette, de az APEH errõl egyeztetést kezdeményezett a tárcával, mivel az egyenes adózást favorizálja ebben az esetben – mondta az elõadó.
Az ablakcsere ügyében a magyarázat szerint ha a szerzõdésben ablakvásárlás szerepel, akkor egyenesen adózik az ügylet, viszont ha építés-szerelés, akkor fordítottan. Ehhez hasonló a probléma és a válasz kazán szállítása, beszerelése esetén is. Az épület bontásánál viszont maga a bontás fordítottan, míg a sitt elszállítása egyenesen adózik.
Az egyik további kérdés úgy hangzott, hogy miképpen adózik az építési területen kiépített ideiglenes villanyáram-és vízellátás, valamint az ideiglenes kerítésépítés? A válasz: egyenesen. Erre a hallgatóság soraiból az a kérdés indult az elõadó felé, hogy a költségvetésben miként lehet szétválasztani az egyenesen és a fordítottan adózó – amúgy az építési folyamatban összefüggõ – tételeket? Erre nem született válasz, csak egy ígéret, hogy az APEH minden további – az ÉVOSZ-on keresztül írásban feltett – kérdésre válaszolni fog.
A kérdésekre adott válaszok alapján a földmunkák – fordítottan, a tervezés és a beruházás lebonyolítása – egyenesen, a mûvezetés – egyenesen, a takarítás – fordítottan (mivel szorosan kapcsolódik az ingatlanhoz) adózik az áfakörben.
Az új áfatörvényben elõírás az is, hogy a számla kibocsátása elõtt meg kell gyõzõdni arról, hogy a vevõ adóalany és elvárható tõle a fizetés. Hamarosan az APEH honlapján lesz egy kérdõív, amelyet kitöltve választ kapnak a vállalkozók a partnereik jellemzõire.

Login