Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fejlesztési tartalék képzése

A fejlesztési tartalékképzésre vonatkozó előírásokat ugyan 2003-tól tartalmazza a társasági adóról szóló törvény (Tao), de még ma is vannak kérdések a képzéssel, felhasználással, az értékcsökkenési leírással kapcsolatban, vagy arra vonatkozóan, hogyan kell eljárni átalakulás, egyesülés, szétválás, illetve önellenőrzés esetén.

A fejlesztési tartalék arra szolgál, hogy az adózó egy jövőbeni beruházáshoz adómentesen takarékoskodjon. A fejlesztési tartalékot az adózás előtti eredmény 50 százalékának, legfeljebb 500 millió forintnak megfelelő összegben lehet képezni. A fejlesztési tartalék akkor minősül megképzettnek, ha abban az üzleti évben, amelynek az eredménye alapján a képzés történik, a képzett összeget a beszámolóban lekötött tartalékként mutatja ki a vállalkozás.

Nem minősül megképzettnek a fejlesztési tartalék, ha nincs lekötött tartalékként kimutatva, csak az eredménytartalékon belül – az analitikában – különítette azt el a vállalkozás. A képzett fejlesztési tartalék csökkenti az adóévi adózás előtti eredményt.

A képzett fejlesztési tartalékot a számviteli törvény (Szt.) 38. §-a (3) bekezdésének g) pontja alapján az eredménytartalékból kell lekötni, átvezetni, és lekötött tartalékként a vállalkozó saját elhatározása alapján kimutatni. A Szt. 38. §-ának (5) bekezdése alapján a (3) bekezdés szerinti lekötést el kell számolni akkor is, ha a lekötött tartalék növekedése miatt az eredménytartaléknak negatív egyenlege lesz vagy negatív egyenlege nő.

 

Forrás: adozona

Login