Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fordított áfa a mezőgazdaságban: határidő-hosszabbítás

Meghosszabbította az Európai Tanács a fordított áfa egyes mezőgazdasági termékeknél való alkalmazását – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A Tanács, közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013/43/EU irányelve lehetővé tette a tagállamok számára, hogy a gabonafélék és olajos magvak vonatkozásában 2018. december 31-éig fordított adózást alkalmazzanak – írja a NAV.

Ennek alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 142. § (1) bekezdés i) pontja, 142. § (8) bekezdése, 276. §-a és a 6/A számú melléklete 2014. június 30-a helyett 2018. december 31-éig marad hatályban. Ugyanígy a fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31/A §-ában előírt nyilatkozatra (adatszolgáltatásra) vonatkozó rendelkezések is hatályban maradnak 2018. december 31-éig.

Ennek jogszabályi háttere az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 110. §-ával került megteremtésre a következők szerint:

„11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

110. § (1) A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Ford. tv.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 4. § és a 7. § 2019. január 1-jén lép hatályba.”

(2) A Ford. tv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a törvény 2019. január 2-án hatályát veszti.”

(3) Hatályát veszti a Ford. tv. 8. § (1) bekezdésében az „, és 2014. július 2-án hatályát veszti” szövegrész.”

Login