Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Készpénzes vásárlásoknál kell-e azonosító adat?

Ha a vállalkozásnak nincs önálló pénztárosa, a készpénzes vásárlásoknál szerepelnie kell-e a számlán a vásárlásokat lebonyolító személy azonosító adatait?

„A vállalkozásnál nincs munkakörileg önálló pénztáros, mert az első számú vezető látja el a pénzkezelést, és a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint pénztárkiadási, illetve -bevételi bizonylatot akkor kötelező kiállítani, ha nincs alapbizonylat” – írta olvasónk. Azt tudakolta: a készpénzes vásárlások esetében a számlán szerepelnie kell-e az értékesítő-pénzátvevő aláírásának és személyi igazolvány számának, tekintve, hogy a pénztári kiadások tekintetében a pénz átvevőjét azonosítani szükséges?

Amennyiben a szóbanforgó számla, készpénzfizetési számla adattartalma megfelel az áfatörvény 169., illetve 176. §-ában előírtaknak, azon további adatokat – a kereskedőnek mint magánszemélynek személyes adatait – feltüntetni nem kell, válaszolta Sinka Júlia.

Az egyszerűsített készpénzfizetési számla önmagában is igazolja a kifizetés megtörténtét, mivel annak kibocsátása csak az ügylet teljesítésével, és ellenértéke átvételével egyidejűleg történhet – tette hozzá szakértőnk.

Abban az esetben, ha számla kiállítása igazolja az ügyletet és azon fizetési módként készpénzfizetést tüntetett fel a kibocsátó, de a teljesítés, illetve a számla keltétől eltérő időpontot jelölt meg fizetési határidőként, akkor a számla mellett a kifizetés tényét igazoló bizonylatra is szükség van (például a kereskedő, a szolgáltató által kiállított bevételi pénztárbizonylat nyugta része, utánvét nyugtája, postai feladóvevény stb.).

Egyebekben, a házipénztárnak az Olvasó által leírt kezelése esetében – ahogyan arra a kérdés is utal –  csak azon gazdasági eseményekről kell a pénzkezelőnek saját szigorú számadás alá vont bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatot kiállítania, amelyekhez nincs külső személy által kiállított bizonylat.

Forrás: adozona

Login