Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Mikor kell gépi nyugtát adni, s mikor nem?

A „gépi úton való teljesítésnek” van egy szoros és egy tágabb értelme. A szoros értelem jelenti a jogszabályi kötelezettséget, ami a taxiszolgáltatást nyújtók számára a taxaméter használatát, minden más érintett számára pedig a pénztárgép használatát írja elő. Előbbiről a 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (taxaméter-rendelet), utóbbiról pedig a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet (pénztárgéprendelet) szól. A tágabb értelem az előzőeken túl magában foglalja a számítógéppel előállított nyugtát is, aminek használata – az előzőekből következően – nem kötelező, csupán lehetőség. Erről a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet(számlarendelet) rendelkezik.

Forrás: adozona

Login