Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Nonprofit szervezetek 2014. adóév zárásáról

intro_20150426Milyen esetekben, meddig és hová kell társaságiadó-bevallást, nyilatkozatot, beszámolót benyújtaniuk a nonprofit szervezeteknek, például a civil szervezeteknek, közalapítványoknak, lakásszövetkezeteknek, önkéntes pénztároknak, közhasznú társaságoknak?

A cikk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) hatálya alá tartozó szervezetek, illetve az említett jogszabályok előírásait alkalmazó közhasznú nonprofit szervezetek 2014. adóévi társasági adóbevallásával, illetve a beszámoló közzétételével kapcsolódó feladatokat foglalja össze, valamint kitér a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (1 százalékos törvény) alapján beszámolásra  kötelezett szervezet kötelezettségének teljesítésére.1. Nonpofit szervezetek

A cikk a nonprofit szervezetek következő három csoportját különbözteti meg:

a)     civil szervezetet (az egyesületet, az alapítványt, ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeit is),
b)    a közalapítványt, a pártalapítványt, a köztestületet, az egyházi jogi személyt, a lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, a közhasznú felsőoktatási intézményt és a diákotthont, az európai területi társulást (korábban európai területi együttműködési csoportosulás), a foglalkozatói nyugdíjszolgáltató intézményt, a szakszervezetet,
c)     a közhasznú nonprofit gazdasági társaságot, a vízitársulatot és a szociális szövetkezetet.

 

Forrás: adozona

Login