Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Segítik az 55 év feletti nők foglalkoztatását

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat programot indított az 55 év feletti nők foglalkoztatásának elősegítésére. A program keretében a munkáltatók a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 százalékát igényelhetik vissza.

2011. január 1-jétől azon nők számára, akik legalább 40 év nyugellátásra jogosító szolgálati idővel rendelkeznek lehetőség van életkoruktól függetlenül teljes öregségi nyugdíjba vonulásra.

Az 55 év feletti nők munkavállalását szolgálja a nemrég indított „nők 40” program célja, hogy elősegítse az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatását, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzését.

A program azon 55 év feletti nőknek szól, akik legalább 6 hónapja regisztrált álláskeresők és a 40 év szolgálati jogviszonyukhoz legfeljebb 12 hónap szolgálati idő hiányzik.

A program 2013. október 15-től 2014. december 31-ig tart, a támogatást kizárólag 2013. év során, november 1-jétől december 31-ig lehet igényelni.

Bérköltség támogatás

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 százalékát megtérítik.

Tekintettel arra, hogy a programba csak a legalább 6 hónapja nyilvántartott álláskereső vonható be, valamint arra is, hogy a tartós munkanélküli foglalkoztatásához a munkáltató teljes szociális adókedvezményt érvényesíthet a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében 100 000 forint munkabér összegéig, így a programban csak az e fölötti munkabérre eső szociális hozzájárulási adó téríthető meg.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a garantált bérminimum (114 ezer forint) 125 százaléka, azaz legfeljebb 142 500 forint vehető figyelembe.

A fentiek alapján így a támogatás havi összege személyenként nem haladhatja meg a 153 975 forintot, a támogatás teljes idejére vetítve az 1 539 750 forintot.

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több mint a 40 év szolgálati viszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma, a munkáltatónak pedig 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. 2013. évben országosan összesen 1000 fő támogatható a program keretén belül.

A „nők 40”program teljes költsége 1,54 milliárd forint, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi kerete terhére valósul meg. A támogatást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni.

Forrás: www.ado.hu

 

Login