Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Téves összeget ütött be a pénztárgépbe?

Téves összeget ütött be az eladó a pénztárgépbe, a vevő magával vitte a nyugtát, hogyan módosítható a pénztárgép napi bevételének összege? – kérdezte olvasónk. Sinka Júlia, adó- és számviteli tanácsadó szakértőnk válaszolt.

Online pénztárgépbe téves beütés történt, viszont a téves beütést igazoló nyugta elveszett (az eladó nem vette észre a téves beütés összegét, a vevő a nyugtát elvitte). Mivel online pénztárgépről van szó, kontrollszalag hiányában a pontos összeg sem kereshető vissza. (Talán pénztárgép-szervizben visszakereshetők a napi beütések, így a nagy összegű téves beütés összege megtalálható.) Kérdésem: módosítható-e ez alapján majd a pénztárgép napi bevételének összege?

Az online pénztárgép lényege az, hogy az adóhatóság minden pénztárgépleütésről tudomást szerez. Így abban az esetben, ha a pénztárgép üzemeltetője – mint jelen esetben – figyelmetlenségből téves összeget üt be, eltérés lehet a hatóság és a vállalkozás adatai között.

Ha a kérdésben említett cég olyan pénztárgépet üzemeltet, amely képes a sztornó nyugta kiállítására, akkor a probléma a helyesbítő bizonylat elkészítésével megoldódik. Amennyiben a pénzárgép nem rendelkezik ezzel a funkcióval – a bemutatott esetben feltehetőleg nem tud helyesbítő bizonylatot kiállítani a gép –, akkor a helyesbítést kézzel kell elvégezni.

Ez többféle módon történhet: jegyzőkönyv, vagy a papírboltokban kapható formanyomtatvány („a pénztárgép napi bevételének módosító tételei” ) felhasználásával, esetleg kézi sztornó nyugta kiállításával.

Jelen esetben a téves beütés – a kérdésben részletezett módon igazolt – összegét jegyzőkönyvezni kell. Fontos, hogy a kézi javítással kapcsolatban a vállalkozásnak nincs bejelentési kötelezettsége az adóhatóság felé. (A gépi sztornó tétel esetében sincs ilyen kötelezettség, de arról az adóhatóság tudomást szerez, lekérdezheti az online pénztárgép információit.)

Amikor az adóhatóság ellenőrzést folytat a vállalkozásnál, akkor ezeket a módosító jegyzőkönyveket, javító bizonylatokat is be kell mutatni, a hibás bizonylattal együtt. Praktikus ezért a helyesbítő bizonylatot legalább két példányban kiállítani: a könyvelés számára, illetve a pénztárgép üzemeltetésének helyén őrizve.

Érdemes a módosító dokumentum egy példányát a pénztárgép mellett tartani esetleges ellenőrzés esetére. E dokumentumokat is a szigorú elszámolás alá vont bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni.

Forrás: adózona

Login