Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Változások az áfatörvényben az új Ptk-ban

Az általános forgalmi adóról szóló törvény is módosult az új Polgári Törvénykönyv március 15-ei hatályba lépésével, az új szabályozás mellé több ponton lesz szükség a jogalkalmazást segítő tájékoztatók közzétételére.

Az új Ptk. egyik fontos újdonsága, hogy magába integrálta a korábban külön jogszabályok által részleteiben szabályozott egyes jogiszemély-formációkat, köztük a gazdasági társaságokat és a szövetkezeteket. Immár egységesen jogi személyként kezelve az új Ptk. rendelkezik ezek jogutódlással történő megszűnéséről is.

Ez pedig érinti az áfatörvényt is, hiszen a gazdasági társaságok, szövetkezetek jogutódlással történő megszűnése miatt bekövetkező jogelőd-jogutód közötti vagyonmozgásokhoz kedvezményes áfaszabályok kapcsolódtak, amelyek a forgalmi adó meghitelezésével járó likviditási hátrányokat mérsékelték, anélkül azonban, hogy valós költségvetési érdekek sérültek volna.

Ezek a kedvezmények március 15-ét követően is változatlan tartalommal továbbélnek, csupán alkalmazási körük változik abban az értelemben, hogy nem korlátozódnak a gazdasági társaságokra és szövetkezetekre, hanem minden jogi személy átalakulására, egyesülésére és szétválására kiterjednek (Áfa tv. 17. § (3) bekezdés a) pontja).

Szintén megmarad a fentiekkel azonos hatású áfakedvezmény a szövetkezetek átalakulásával, jogutód nélküli megszűnésével együttjáró közösségi alap átadásánál is. A változás annyi, hogy ennek jogi lehetőségéről most már az új Ptk. intézkedik, és a címzett nem a korábban nevesített más szövetkezet vagy szövetkezeti szövetség lehet, hanem az alapszabályban ekként megjelölt szervezet (Áfa tv. 17. § (3) bekezdés c) pontja).

Forrás: adózona

Login