Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Viszlát tgyás! Jön a csecsemőgondozási díj

Változik a mértéke és az elnevezése is a szülési szabadság idejére, azaz 24 hétre járó terhességi-gyermekágyi segélynek, ha elfogadja a Parlament az egészségügyi-, és egészségbiztosítási tárgyú törvénycsomagot.

A T/2123 számú törvényjavaslat alapján a terhességi gyermekágyi segély elnevezése a jövőben csecsemőgondozási díj lenne. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A jelenlegi terhességi-gyermekágyi segélyben további változások is várhatók. A hatályos szabály alapján nem jár a terhességi-gyermekágyi segély a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban díjazás – ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazását és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíjat – ellenében munkát végez, vagy a hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja.

A módosító javaslat elfogadása esetén azonban csak a nevelőszülői foglalkoztatás keretében folytatott keresőtevékenységből származó jövedelem lenne kivétel, a fenti szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazás, és a személyi jövedelemadó-mentes tiszteletdíj már nem. Azaz a törvényjavaslat alapján nem járna csecsemőgondozási díj, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

A hatályos szabály alapján a terhességi-gyermekágyi segély a napi átlagkereset 70 százaléka. Ez a mérték a tervezet módosítás szerint sem változik, azaz a csecsemőgondozási díj összege a naptári napi alap 70 százaléka maradna. A változás az ellátás kiszámításában várható, vagyis változna az ellátás alapja.

Jelenleg a terhességi gyermekágyi segély alapja a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző naptári évben elért jövedelem naptári napi átlaga. Ha a biztosított ezen időtartam alatt nem rendelkezett legalább 180 naptári napi jövedelemmel, az ellátás összegét a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultság kezdő napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlaga alapján kell megállapítani. Ennek hiányában a minimálbér kétszeresének harmincad része, illetve ha a biztosított jövedelme ennél kevesebb, akkor a tényleges napi jövedelem az ellátás alapja.

A fentiekkel szemben a csecsemőgondozási díj naptári napi alapja a következő lenne:

– Ha a biztosítási idő a jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, a csecsemőgondozási díj alapját a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani.

A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni. Ha a naptári napi alap az előzőek szerint nem állapítható meg, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része.

– Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelem számít azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének a harmincad részét nem haladhatja meg. Ez esetben a csecsemőgondozási díj a naptári napi jövedelem 70 százaléka lesz.

Forrás: adozona

Login